Kvalitetssäkrade av Svenska Spahotell

En garanti för dig som gäst

Vi är ett spahotell som är kvalitetssäkrade av föreningen Svenska Spahotell tillsammans med 40 andra lyxiga spahotell runt om i Sverige. För dig som gäst är ett spahotells medlemskap en garanti att det finns ett högklassigt utbud av SPA-behandlingar och SPA-aktiviteter samt att dessa utförs av välutbildad personal. För att vara medlem krävs att man uppfyller uppställda kriterier inom fyra kategorier:

 • Rörelse
  Den fysiska träningen ska representeras av ett dagligt och kostnadsfritt utbud av organiserade träningsaktiviteter.
 • Vila
  Olika former av vila återfinns i den atmosfär som anläggningen förmedlar, men skall också representeras av ett dagligt och kostnadsfritt utbud i organiserad form.
 • Mat & Dryck
  Skall stärka helhetsupplevelsen av SPA.
 • Behandlingar 
  Ett brett utbud ska finnas tillgängligt med behandlingar för både ansikte och kropp, händer och fötter såsom massage och hudvårdsbehandlingar.

Svenska Spahotell verkar också för ett hållbarhetsperspektiv inom spabranschen och kräver även att man är medlem i Visita. Här kan du läsa mer om hur vi i övrigt jobbar med hållbarhet på TanumStrand.

 

Vad är SPA?

Ordet spa har flera möjliga ursprung. Ett av dem kan vara tydningen av de tre bokstäverna S P A som ofta klottrades som grafitti på marmorväggarna i de offentliga badhusen under antiken. Koden tolkas då som de latinska orden salus per aqua = hälsa/läkning genom vatten.
Andra tydningar av ordet spa är av etymologisk art. Ordet kan då spåras som en form av det latinska verbet spargere – att hälla framåt. De gamla romarna byggde vanligtvis sina anläggningar vid varma källor som t.ex. vid Baden-Baden, Bath, Budapest och andra liknande platser, där den varma källan ”hälldes framåt”. Till engelska språket hittade ordet genom det gamla wallonska ordet espa , som betyder fontän. Ordet espa utvecklades sedan till spaw.

År 1326 återupptog en liten by i bergen i östra Belgien ordet spa, när de varma källorna återupptäcktes och de terapeutiska baden utvecklades för dess medicinska värde. 250 år senare, år 1551, upptäckte William Slingsby svavelkällan i Harrogate, England. Han jämförde dessa naturliga svavelkällor med källan i Belgien och dess termalogiska förhållanden. Under det tidiga 1600-talet publicerade sedan Dr. Dean av York en mängd flygblad om svavelkällan i Harrogate och några månader senare omnämndes svavelkällan som ett spa.

Hälsa, ökat välbefinnande och ett friskare liv.

Svenska Spahotells bild av nyttan med spa, är att spabesöket syftar till hälsa och ökat välbefinnande, ett friskare liv, mindre skadlig stress, och mer friskt flödande energi. Detta genom de fyra hörnstenarna rörelse, vila, näring och beröring i rätt balans. Centrala begrepp är också:

Vatten – Skall vara en naturlig del av spaupplevelsen och gå som en röd tråd genom den.
Naturlighet – I behandlingsprodukter, mat, dryck och miljö.
Lärande – Möjlighet att lära sig något som förbättrar ens egen livsstil/välbefinnande.
Känsla – En spavistelse ska vara avkopplande såväl som ge ny energi.

På senare tid har ISPA (International Spa Association) utvecklat en definition av begreppet SPA. Man definierar själva spaupplevelsen som ”Din tid till avslappning, reflektion, förnyelse och glädje”. ISPA har även utarbetat en vision runt spaupplevelsen som lyder: ”Att förnya människan” och arbetar med att upplysa människor om värdet av en spaupplevelse. ISPA delar in spaanläggningar i följande kategorier: dagspa, destinationsspa, kryssningsspa, clubspa, medicinskt spa, källspa och resort/hotellspa. Svenska Spahotells anläggningar är primärt verksamma inom den sista kategorin, resort/hotellspa.